กิจกรรมย่อยเยาชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมย่อยเยาชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565         ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กิจกรรมย่อยเยาวชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง โดยมีเยาชนในพื้นที่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 12 ราย ซึ่งมีการจัดอบรมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  หลักการเลี้ยงปลาทั่วไป การเพาะพันธุ์ปลาด้วยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลเพศ คุณภาพน้ำ และการป้องกันโรค การทำอาหารเสริมลดต้นทุน และการศึกษาดูงานในฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมอบพันธุ์แหนแดง อาหารเสริมลดต้นทุน และจุลินทร์ย์สังเคราะห์แสงให้แก่เยาวชนด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  247   มอบและปล่อยพันธุ์น้ำในโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง   119  การให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน   117  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  115  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  109  การตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (มาตรฐาน GAP)   107  ประชุม OKRs ภาคใต้ ครั้งที่ 3    102  กิจกรรมเข้าเยี่ยมเยียนกลุ่มอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข   100  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  67  ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติ   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ