การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนถิ่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนถิ่น              วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมกับนายสุชาติ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดคืนถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศพจ.ตรัง ได้แก่ พันธุ์ปลาซิวหางดอก ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) และปลาบ้า รวม 50,000 ตัว และจุลินทรีย์ แหนแดงอาหารลดต้นทุน จำนวน 50 ชุด ณ แหล่งน้ำ หนองน้ำสาธารณะหานค้างคาว ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่ และสามารถเพิ่มปริมาณในแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีนางกันตวรรณ กุลจรรยาวิวัฒน์
(ตันเถียร) เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  66  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ