การให้บริการแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การให้บริการแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2565             วันที่ 1 - 15 มกราคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้ให้บริการแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชนจากใจกรมประมง โดยกำหนดมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่ประชาชน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันละ 20 รายๆ ละ 99 ตัว ณ โรงเพาะพันธุ์ปลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ซึ่งได้รับการตอบรับและความพึงพอใจจากประชาชนในจังหวัดตรังเป็นอย่างมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  197   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการ...  139  การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสัตว์น้ำจืดของเกษตรกรในจังหวัดตรัง   137  การประชุมและสำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม   116  กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565   112  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   107  การสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม ”   100  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด และประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการ...  99  การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   98  การประชุมเตรียมกำหนดการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม   96

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ