การให้บริการแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การให้บริการแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2565             วันที่ 1 - 15 มกราคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้ให้บริการแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งความสุขปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชนจากใจกรมประมง โดยกำหนดมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่ประชาชน เพื่อนำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นการทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันละ 20 รายๆ ละ 99 ตัว ณ โรงเพาะพันธุ์ปลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ซึ่งได้รับการตอบรับและความพึงพอใจจากประชาชนในจังหวัดตรังเป็นอย่างมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    196   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  181  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  93  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   88  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   66  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   59  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ