กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำตรัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามลงสู่แม่น้ำตรัง           วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมง ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ ได้ร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 99 ตัว บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง และอนุรักษ์พันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นการเพิ่มอาชีพและรายได้แก่ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

          โดยกุ้งก้ามกรามที่นำมาปล่อยเป็นแม่กุ้งก้ามกรามที่นำมาเพาะพันธุ์เมื่อวางไข่หมดแล้ว ศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบ พบว่า แม่กุ้งก้ามกรามที่มีอยู่ เป็นแม่กุ้งก้ามกรามที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้ และมีแนวทางที่จะเพิ่มผลผลิต สร้างความสมบูรณ์ให้แก่แม่น้ำตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  153   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  141  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    120  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  67  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ