พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-11-29  |   ข่าววันที่: 2021-10-26 |  อ่าน: 37 ครั้ง
 

        วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในแม่น้ำตรัง ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ถ้ำเขาสามบาตร หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางสาวอรุณี มานะกล้า รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนในจังหวัดตรังให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ จำนวน 1,500,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ขนาด 2-3 นิ้ว จำนวน 200,000 ตัว กุ้งก้ามกรามระยะ Post larva จำนวน 1,000,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 150,000 ตัว และปลากระแห จำนวน 150,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกในการดำรงรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระบบนิเวศ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม).. (251)   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (199)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.. (182)  “โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564.. (163)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง.. (159)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (158)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.. (153)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.. (152)  การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564.. (150)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (146)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000