กิจกรรม “จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิด และวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

กิจกรรม “จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิด และวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-10-29  |   ข่าววันที่: 2021-10-22 |  อ่าน: 27 ครั้ง
 

      วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Road Show จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิด-19 และวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2
 อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

      โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดตรังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลต้นน้ำภาคการประมง และต้องการพัฒนาทั้งภาคการผลิต การแปรรูป เพื่อส่งต่อไปถึงการตลาด และเป็นวันกินปูม้า ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการวิจัย “การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่” โดย ดร.วิกิจ ผินกลับ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม).. (251)   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (199)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.. (182)  “โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประมาณ 2564.. (163)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง.. (159)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (158)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.. (153)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร.. (152)  การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564.. (150)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (146)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000