กิจกรรม “จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิด และวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรม “จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิด และวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2”       วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Road Show จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสู้ภัยโควิด-19 และวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2
 อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

      โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดตรังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลต้นน้ำภาคการประมง และต้องการพัฒนาทั้งภาคการผลิต การแปรรูป เพื่อส่งต่อไปถึงการตลาด และเป็นวันกินปูม้า ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโครงการวิจัย “การบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่” โดย ดร.วิกิจ ผินกลับ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ