ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม)     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้เพาะพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) สำเร็จ นำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดตรัง

ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus vittatus) หรือปลาขี้ขม, ปลาซ่า เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาตะเพียน
มีขนาดยาวเต็มที่ 30 เซนติเมตร ชอบอาศัยอยู่รวมตัวกันเป็นฝูง กินสาหร่ายและตะไคร่น้ำใต้พื้นน้ำเป็นอาหาร เป็นปลาที่มีลักษณะและสีสันสวยงาม นอกจากเป็นปลาพื้นเมืองที่นิยมนำมาบริโภคแล้วยังนำมาเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วย

          ในจังหวัดตรัง ปลาขี้ขมจัดเป็นปลาพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ประชาชนนิยมรับประทาน ร้านขายข้าวแกงในพื้นที่นิยมนำมาประกอบเป็นเมนูเด่น เช่น แกงคั่วปลาขี้ขม ปลาขี้ขมทอดขมิ้น แต่ในปัจจุบันสภาพแหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดตรังตื้นเขิน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ แหล่งวางไข่ถูกทำลาย ทำให้ปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) ลดจำนวนลงมากกลายเป็น
ปลาหายากในจังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง จึงได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) จากแหล่งน้ำธรรมชาติมาเพาะพันธุ์จนประสบความสำเร็จ สามารถรวบรวมลูกพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาที่น่าสนใจ ควรมีการพัฒนาวิจัยและส่งเสริมเป็นอาชีพได้ในอนาคต  เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดตรังได้ให้ความสนใจเลี้ยงและมีความต้องการลูกพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) เป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  245   การให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน   114  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  113  มอบและปล่อยพันธุ์น้ำในโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง   112  การตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (มาตรฐาน GAP)   104  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  102  ประชุม OKRs ภาคใต้ ครั้งที่ 3    100  กิจกรรมเข้าเยี่ยมเยียนกลุ่มอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข   94  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  66  การประชุมแนวทางเพื่อจัดตั้งธนาคารกุ้งก้ามกรามต้นแบบของจังหวัดตรัง   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ