ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-10-18  |   ข่าววันที่: 2021-10-18 |  อ่าน: 262 ครั้ง
 

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้เพาะพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) สำเร็จ นำปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในจังหวัดตรัง

ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus vittatus) หรือปลาขี้ขม, ปลาซ่า เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาตะเพียน
มีขนาดยาวเต็มที่ 30 เซนติเมตร ชอบอาศัยอยู่รวมตัวกันเป็นฝูง กินสาหร่ายและตะไคร่น้ำใต้พื้นน้ำเป็นอาหาร เป็นปลาที่มีลักษณะและสีสันสวยงาม นอกจากเป็นปลาพื้นเมืองที่นิยมนำมาบริโภคแล้วยังนำมาเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วย

          ในจังหวัดตรัง ปลาขี้ขมจัดเป็นปลาพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง ประชาชนนิยมรับประทาน ร้านขายข้าวแกงในพื้นที่นิยมนำมาประกอบเป็นเมนูเด่น เช่น แกงคั่วปลาขี้ขม ปลาขี้ขมทอดขมิ้น แต่ในปัจจุบันสภาพแหล่งน้ำต่างๆ ในจังหวัดตรังตื้นเขิน มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ แหล่งวางไข่ถูกทำลาย ทำให้ปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) ลดจำนวนลงมากกลายเป็น
ปลาหายากในจังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง จึงได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ขี้ขม) จากแหล่งน้ำธรรมชาติมาเพาะพันธุ์จนประสบความสำเร็จ สามารถรวบรวมลูกพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง ปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาที่น่าสนใจ ควรมีการพัฒนาวิจัยและส่งเสริมเป็นอาชีพได้ในอนาคต  เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดตรังได้ให้ความสนใจเลี้ยงและมีความต้องการลูกพันธุ์ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม) เป็นจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม)  (262)   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (200)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (197)  “โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม... (167)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (160)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน... (160)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (156)  การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564  (155)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (154)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (148)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000