กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปี 2565        วันที่ 15 ตุลาคม 2564ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัด กษ. และคณะผู้บริหาร กษ. หน่วยงานในสังกัด  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ในช่วงเวลา 09.30 น. โดยติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ณ ตำบลบางรักอำเภอเมือง จังหวัดตรัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

       กรมประมง นำโดยนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมประมง  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้น  1,205,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ประกอบด้วย ปลากระแห (ปลาลำปำ)  จำนวน 50,000 ตัว  ปลายี่สกเทศ จำนวน 50,000 ตัวปลาสร้อยนกเขา จำนวน 50,000 ตัว  ปลาสร้อยลูกกล้วย จำนวน 50,000 ตัว ปลาซิวควาย จำนวน 5,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) ภายใต้โครงการโรงเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) จำนวน 1,000,000 ตัว และสนับสนุนพันธุ์แหนแดง เพื่อนำไปใช้เพาะพันธุ์และเป็นอาหารปลาลดต้นทุนการผลิต จุลินทรีย์น้ำเพื่อนำไปเป็นหัวเชื้อและใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา  และพันธุ์ปลาสวยงาม จุลินทรีย์ปม.1 จากศพช.ตรัง เพื่อแจกให้เกษตรกร จำนวนรายละ 1 ชุด รวม 50 ราย ทั้งนี้นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร  แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ