กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปี 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ปี 2565 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-10-18  |   ข่าววันที่: 2021-10-15 |  อ่าน: 110 ครั้ง
 

       วันที่ 15 ตุลาคม 2564ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัด กษ. และคณะผู้บริหาร กษ. หน่วยงานในสังกัด  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดตรัง ในช่วงเวลา 09.30 น. โดยติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง ณ ตำบลบางรักอำเภอเมือง จังหวัดตรัง และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

       กรมประมง นำโดยนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมประมง  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และเจ้าหน้าที่กรมประมงได้จัดเตรียมพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนทั้งสิ้น  1,205,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ประกอบด้วย ปลากระแห (ปลาลำปำ)  จำนวน 50,000 ตัว  ปลายี่สกเทศ จำนวน 50,000 ตัวปลาสร้อยนกเขา จำนวน 50,000 ตัว  ปลาสร้อยลูกกล้วย จำนวน 50,000 ตัว ปลาซิวควาย จำนวน 5,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลาบ้า (ปลาสุลต่าน) ภายใต้โครงการโรงเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) จำนวน 1,000,000 ตัว และสนับสนุนพันธุ์แหนแดง เพื่อนำไปใช้เพาะพันธุ์และเป็นอาหารปลาลดต้นทุนการผลิต จุลินทรีย์น้ำเพื่อนำไปเป็นหัวเชื้อและใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา  และพันธุ์ปลาสวยงาม จุลินทรีย์ปม.1 จากศพช.ตรัง เพื่อแจกให้เกษตรกร จำนวนรายละ 1 ชุด รวม 50 ราย ทั้งนี้นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร  แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม)  (256)   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (199)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (192)  “โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม... (167)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน... (159)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (158)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (155)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (154)  การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564  (154)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (147)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000