โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-30  |   ข่าววันที่: 2021-09-23 |  อ่าน: 128 ครั้ง
 

               วันที่ 23 กันยายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบหมายในนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 4,000 ตัว แก่นายสมชาย ทองด้วง ประมงอำเภอย่านตาขาว ซึ่งเป็นตัวแทนนำพันธุ์ปล่อยลงสระน้ำประจำที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว    เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาสร้อยนกเขา (ปลาขี้ขม)  (272)   กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (201)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (201)  “โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ประจำปีงบประม... (168)  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน... (161)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (160)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (156)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร... (155)  การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564  (155)  กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ  (148)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000