โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |   ข่าววันที่: 2021-09-01 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

      วันที่ 1 - 2 กันยายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบพันธุ์ปลาคาร์ปให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ประจำปี 2564 หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ” รายละ 9 ตัว โดยมี
นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนพันธุ์แหนแดง และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแก่เกษตรกร รายละ 1 ชุด เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาน้ำจืด 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000