กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-23  |   ข่าววันที่: 2021-07-22 |  อ่าน: 124 ครั้ง
 

            วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รวม 17 รายๆ ละ 2,000 ตัว และโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2564 รวม 3 รายๆละ 3,000 ตัว ชนิดปลากินพืชที่มอบได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า และปลานิล และมอบพันธุ์แหนแดง เพื่อเป็นอาหารลดต้นทุนกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำ รายละ 1 ชุด เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้นำสัตว์น้ำไปเลี้ยง เพื่อเพิ่มรายได้ และนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000