พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-05  |   ข่าววันที่: 2021-06-23 |  อ่าน: 85 ครั้ง
 

      วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้เขาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี  มีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ธนาคารปูม้าบ้าน
นาชุมเห็ด หมู่ที่ 2 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง  จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัด พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง กรมประมง ได้แก่ พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ระยะ PL 18 จำนวน 700,000 ตัว และพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดน้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 300 ตัว พันธุ์ปูขาว ขนาดน้ำหนัก 70-80 กรัม จำนวน 15 ตัว และได้รับการสนับสนุนลูกปูม้าระยะวัยอ่อน (ซูเอี้ย) จากธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด จำนวน 2,400,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,100,315 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

      

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000