พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ       วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้เขาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   พระบรมราชินี  มีนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ธนาคารปูม้าบ้าน
นาชุมเห็ด หมู่ที่ 2 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง  จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัด พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง กรมประมง ได้แก่ พันธุ์กุ้งแชบ๊วย ระยะ PL 18 จำนวน 700,000 ตัว และพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดน้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 300 ตัว พันธุ์ปูขาว ขนาดน้ำหนัก 70-80 กรัม จำนวน 15 ตัว และได้รับการสนับสนุนลูกปูม้าระยะวัยอ่อน (ซูเอี้ย) จากธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด จำนวน 2,400,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,100,315 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

      

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ