มอบพันธุ์ปลาตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

มอบพันธุ์ปลาตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

ประกาศกรมประมง

 เผยเเพร่: 2021-07-04  |   ข่าววันที่: 2021-06-22 |  อ่าน: 69 ครั้ง
 

    วันที่  22 มิถุนายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบพันธุ์ปลากินพืชให้แก่เยาวชน และเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ประจำปี 2564 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร รวม 41 รายๆ ละ 2,000 ตัว และโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง รวม 14 รายๆ ละ 3,000ตัว ชนิดปลากินพืชสนับสนุนในโครงการ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลากระแห และปลานิล และมอบพันธุ์แหนแดง เป็นอาหารลดต้นทุน พร้อมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำ รายละ 1ชุด เพื่อให้เยาวชนและเกษตรกรได้ใช้ทักษะจากการอบรมไปใช้ประโยชน์จริง เพิ่มแหล่งอาหารโปรตีน และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000