ยินดีต้อนรับ ผอ.กพจ. 

ข่าวกิจกรรม


             เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. เป็นประธานในการประชุมหารือ รับทราบความต้องการของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่องความต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศพจ.เขต 11 (ตรัง)  โดยมีนายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ผอ.ศพจ.สตูล ผอ.ศพจ.นครศรีธรรมราช และนักวิชาการประมงของศพจ.เขต 11 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ และนักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ หัวหน้าสำนักงานและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม

             จากนั้น ผอ.กพจ. ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มอนุบาลปลานิลและปลาทับทิมของนายนายจรัญ  ไข่คล้าย ปราชญ์ปลานิลจังหวัดตรัง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และการเลี้ยงปลานิลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 15 ราย ทั้งนี้ ผอ.กพจ.และคณะ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเลี้ยงปลานิล และได้รับการต้อนรับจากประมงอำเภอห้วยยอดและสมาชิกภายในกลุ่มเป็นอย่างดี

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  141  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    120  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  67  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ