ยินดีต้อนรับ ผอ.กพจ.

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

ยินดีต้อนรับ ผอ.กพจ. 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-25  |   ข่าววันที่: 2017-10-17 |  อ่าน: 1,771 ครั้ง
 

             เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กพจ. เป็นประธานในการประชุมหารือ รับทราบความต้องการของสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เรื่องความต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศพจ.เขต 11 (ตรัง)  โดยมีนายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ผอ.ศพจ.สตูล ผอ.ศพจ.นครศรีธรรมราช และนักวิชาการประมงของศพจ.เขต 11 นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ และนักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ หัวหน้าสำนักงานและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม

             จากนั้น ผอ.กพจ. ได้เข้าเยี่ยมชมฟาร์มอนุบาลปลานิลและปลาทับทิมของนายนายจรัญ  ไข่คล้าย ปราชญ์ปลานิลจังหวัดตรัง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และการเลี้ยงปลานิลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 15 ราย ทั้งนี้ ผอ.กพจ.และคณะ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเลี้ยงปลานิล และได้รับการต้อนรับจากประมงอำเภอห้วยยอดและสมาชิกภายในกลุ่มเป็นอย่างดี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000