พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย smileysmileyชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย  วันที่ 5-6 มกราคม 2566  smileysmiley

ชนิดปลา ขนาด (ซม.) ราคา (บาท)  จำนวน (ตัว)
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 0.30   -
ปลานิลแปลงเพศ 3-5 0.50  10,000
ปลนิลแปลงเพศ 5-7 0.80    3,000
ปลานิลแดงแปลงเพศ 3-5 0.65   -
ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.25   -
ปลายี่สกเทศ 3-5 0.25   -
ปลาคาร์ป 5-7 2.50     500
ปลาทองโคเมท 3-5 6.0     300
ปลากระแห 3-5 0.25  8,000
ปลาบ้า 2-3 0.25 10,000
ปลาหมอ 2-3 0.40      -
ปลาไน 3-5 0.20      -
       


...................................................................

laughติดต่อ : ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดศพจ.ตรัง 

            โทรศัพท์. 09-5007-2837

            งานธุรการ

            โทรศัพท์. 0-7527-0640 โทรสาร. 0-7527-0641

            กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    195   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  180  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   111  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  90  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   85  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   64  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   58  การมอบพันธุ์ปลาเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ทหารผ่านศึก   49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ