พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


พันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย smileysmileyชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่าย  วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565  smileysmiley

ชนิดปลา ขนาด (ซม.) ราคา (บาท)  จำนวน (ตัว)
ปลานิลแปลงเพศ 2-3 0.30 10,000
ปลานิลแปลงเพศ 3-5 0.50 5,000
ปลากระแห 2-3 0.20 -
ปลาบ้า 2-3 0.25 10,000
ปลาหมอ 2-3 0.40 -
ปลาไน 3-5 0.20 -
ปลาตะเพียนขาว 3-5 0.20 -
ปลาคาร์ป 5-7 2.50    1,000
ปลาทองโคเมท 5-7 10.0    100
       
       


...................................................................

laughติดต่อ : ฝ่ายผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดศพจ.ตรัง 

            โทรศัพท์. 09-5007-2837

            งานธุรการ

            โทรศัพท์. 0-7527-0640 โทรสาร. 0-7527-0641

            กรุณาติดต่อในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  246   กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  201  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  170  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  157  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   144  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   142  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  137  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   137  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   135  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล...  127


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ