กิจกรรมแข่งกีฬาตกปลานบลำบอน ครั้งที่ 3 (โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปี 2564)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมแข่งกีฬาตกปลานบลำบอน ครั้งที่ 3 (โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปี 2564)                   วันที่ 10 - 11 เมษายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาตกปลานบลำบอน ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการแหล่งน้ำนบลำบอนฯ ณ นบลำบอน ตำบลนาชุมเห็ด  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่น กำนัน และประชาชนให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำในนบลำบอน ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ประจำปี 2564 โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนับจากปี 2561 และให้ผลตอบรับจากชุมชนอย่างดียิ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ