การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกร” รุ่นที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกร” รุ่นที่ 1 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-04-10 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

             วันที่ 10-11 มีนาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกร” โดยมีเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่จังหวัดตรังเข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1  จำนวน 35 ราย ซึ่งจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี ได้ฝึกปฏิบัติจริง และศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ มุ่งเน้นให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้มีความรู้ มีพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อให้เกษตรกรทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านประมง และพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000