การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-20  |   ข่าววันที่: 2021-02-17 |  อ่าน: 152 ครั้ง
 

     วันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2564   นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยง” โดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดตรังเข้าร่วมอบรม จำนวน 18 ราย ซึ่งจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี ได้ฝึกปฏิบัติจริง และศึกษาดูงานจากฟาร์มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีความรู้ มีพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้ต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000