แนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิค

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

แนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิค 

หน้าแรก


HOT แนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิค..คลิก

แนวทางการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์หรือออร์แกนิค โดยเน้นการใช้วัสดุท้องถิ้นและสร้างเสริมอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง เหมาะสำหรับเกษตรกรรายเล็กที่ต้องการเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเพื่อยังชีพ และสามารถเป็นรายได้เสริมได้ นอกจากจะได้สัตว์น้ำปลอดภัยแล้ว ยังมีกรดไขมันจำเป็นที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดี เช่น EPA เป็นกรดไขมันที่ป้องกันและลดไขมัน คลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด DHA ช่วยบำรุงสมอง โดยจะช่วยเพิ่มความสามารถทางสมองด้านไอคิว (IQ) ได้ดีในเด็ก และยืดอายุสายตาในวัยชรา (ดังรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่เกี่ยวข้อง : แผ่นพับอินทรีย์ เอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ สัมมนาวิขาการกรมประมง)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • การเตรียมบ่อสัตว์น้ำ การเตรียมบ่อสัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 71  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 67 ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน ประชุมติดตามงานวิจัย ด้านการประมงน้ำจืด ในเขตภาคเหนือตอนบน  จำนวนผู้อ่าน 66 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 62 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  จำนวนผู้อ่าน 60 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565    รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565     จำนวนผู้อ่าน 56 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 53 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 52 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 46 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2566  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในรูปแบบจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชก... จำนวนผู้อ่าน 36


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

    รายละเอียด 228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000  email  ifnanfish@gmail.com  โทรศัพท์ 054 - 793010  FAX 054 - 793011  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6