เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพรจากนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพรจากนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-22  |   ข่าววันที่: 2017-04-20 |  อ่าน: 1,086 ครั้ง
 

       วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสูมาคารวะ ขอพร จากนายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสุภาพ แก้วละเอียดผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย) และนายนิพนธ์ อุปการัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน

                         

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,856)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,527) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,337) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,215) ปลาปีกแดง.. (1,982) ปลาพลวงหิน.. (1,942) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,889) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,791) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,749) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,734)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000