เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว สูมาคารวะ ขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-04-20  |   ข่าววันที่: 2017-04-19 |  อ่าน: 854 ครั้ง
 

            วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสูมาคารวะ ขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตและนายวรกิตติ ศรีทิพากร เพื่อความเป็นสิริมงคล และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมืองณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมกันนี้ทางศูนย์ฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารเป็นเมนูปลานิลทอดตะไคร้
เพื่อจัดบริการสำหรับผู้มาร่วมในงานพิธีดังกล่าวด้วย

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,847)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,520) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,329) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,211) ปลาปีกแดง.. (1,970) ปลาพลวงหิน.. (1,934) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,885) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,787) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,743) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,733)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000