นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือของคณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัดน่าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือของคณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัดน่าน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2016-12-28  |   ข่าววันที่: 2016-12-23 |  อ่าน: 504 ครั้ง
 

              เมื่อวันที่ ๒๓ ธค. ๒๕๕๙ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯเขต  ๑๕,๑๖ ร่วมกับ มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ร่วมสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในพื้นจังหวัดน่านตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กับเกษตรกรและผู้นำชุมชนในพื้นที่ที่ นายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ(พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือของคณะอนุกรรมการ คทช.จังหวัดน่าน ณ บ้านน้ำป๊าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พร้อมด้วย นส.เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ,นายนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน ,นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน, นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผอ.ศูนย์วิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน, สหกรณ์จังหวัดน่าน ,ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

  •  Hits 10 อันดับ
  • ปลามัน.. (2,836)  ข้อมูลแหล่งน้ำในจังหวัดน่าน.. (2,517) กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญหรือการฮ้องขวัญ เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง.. (2,323) กิจกรรมการจัดงานโครงการปล่อยปลาปีกแดงคืนสู่แม่น้ำน่าน (ลำน้ำยาว).. (2,203) ปลาปีกแดง.. (1,957) ปลาพลวงหิน.. (1,928) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ ตำบลกองควาย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน .. (1,879) ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในโอกาสที่พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน.. (1,781) กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิล เพื่อปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพียงหลวง ๗ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดน่าน.. (1,736) กิจกรรมลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโคร.. (1,725)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000