รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๕,๑๖ (นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ)  เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๕,๑๖ (นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ)  เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


                   เมื่อวันที่ ๒๒ ธค. ๒๕๕๙ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๕,๑๖ (นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ)  เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่านดังนี้ 
๑.เยี่ยมแปลงเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ กระทรวงเกษตรฯ ปี ๒๕๖๐ (นางอุดดี ธนะวงค์) บ้านใหม่สันติสุข ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน พื้นที่ตัวแทนเปิดตัวโครงการ เขตฯ ๑๖ 
๒.ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเตรียมพื้นที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การบูรณาการความร่วมมือของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดน่าน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธค.๒๕๖๐  ณ  บ้านน้ำป๊าก ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน  ทั้งนี้มี ผอ.ศูนย์ฯประมงน้ำจืดน่าน เกษตรจังหวัดน่าน  ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน  หัวหน้า สนง.กองทุนพื้นฟูฯน่าน เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   189   ในกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ประจำปีงบปร...  171  สนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยได้...  149  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   138  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   135  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565   112  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   94  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565   93  รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   76  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญงดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565    69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

     228 ม.5 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน 55000    ifnanfish@gmail.com   054 - 793010   054 - 793011   แฟนเพจ