สัตว์น้ำพันธุ์ดีและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์กรมประมง

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


สัตว์น้ำพันธุ์ดีและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์กรมประมง บทความนี้ได้รวบรวมสัตว์น้ำพันธุ์ดีและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์กรมประมงไว้ในรูปแบบ QR code ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาว์นโหลดเอกสารโดยสแกนผ่านลิงค์ QR code ของสัตว์น้ำแต่ละชนิดได้เลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120    genetic.agrdi@gmail.com   0 2904 7604, 0 2904 7805, 0 2904 7446   0 2577 5061   แฟนเพจ