การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


การประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี โดยส่งภาพถ่ายสัตว์น้ำที่เข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบภาพถ่ายสัตว์น้ำได้ที่คิวอาร์โค้ดท้ายประกาศ หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร สัตว์น้ำที่ท่านส่งเข้าประกวดผ่านเกณฑ์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อเข้าทำการตรวจชั่งน้ำหนักตามที่อยู่ในใบสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน สังกัดกองวิจัยและพัฒนาพันธ...  255   ตอบปัญหา/ข้อร้องเรียน   180  การผลิตกุ้งก้ามกราม "มาโคร1"   167  รายงานผลการปฏิบัติงาน   147  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิขาการประมง   115  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมส...  93  รองอธบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบ...  83  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  78  การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์สัตว์น้ำ   66  รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120    genetic.agrdi@gmail.com   0 2904 7604, 0 2904 7805, 0 2904 7446   0 2577 5061   แฟนเพจ