"ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


"ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ *ฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน*

ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใดๆในพื้นที่จับสัตว์น้ำของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้นเครื่องมือประมงบางชนิดที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงได้

**ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง**

เครื่องมือที่ให้ใช้ได้ : ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขั้นไป เบ็ดเดี่ยว สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน และแหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

**สัตว์น้ำมีคุณค่า ร่วมกันรักษามิให้ถูกทำลายเกินสมควร สงวนไว้ให้แพร่พันธุ์ถึงลูกหลาน**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เลขที่ 202 ม.8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทร 0 3724 7967

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ