มัคคุเทศก์_เที่ยวตามรอยพ่อหลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


มัคคุเทศก์_เที่ยวตามรอยพ่อหลวง 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร " มัคคุเทศก์วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เที่ยวตามรอยพ่อหลวง " และคณะผู้ดำเนินงาน จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน 120 คน.

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ