การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา 

หน้าแรกเขาหน่วยงาน


วันที่ 26 - 27 กันยายน 2562 นางสาวแสงเดือน นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯร่วมต้อนรับและประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระเเก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ของที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสุภาพร พิมลลิขิต) ณ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ