สำรวจสถานการณ์การค้าสัตว์น้ำชายแดนไทย-กัมพูชา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


สำรวจสถานการณ์การค้าสัตว์น้ำชายแดนไทย-กัมพูชา 

ข่าวกิจกรรม


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม  2560 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง  ลงพื้นที่บริเวณด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตาม

และสำรวจสถานการณ์การค้าสัตว์น้ำชายแดนไทย-กัมพูชา จากนั้นเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมทั้งให้คำแนะนำหลักการทำงานและมอบนโยบายเร่งด่วนของกรมประมง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ