จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2559

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11/2559 

ข่าวกิจกรรม


 วันพฤหัสบดีที่ 24  พฤศจิกายน 2559  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ได้เข้าร่วม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และกิจกรรม "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ครั้งที่ 11/2559 ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในวันนี้ประกอบการให้บริการของส่วนราชการแก่ประชนในพื้นที่  ซึ่งเป็นการออกหน่วยของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและสามารถติดต่อกับหน่วยงานของทางราชการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่และชุมชนได้อย่างถูกต้อง

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ