จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2560 

ข่าวกิจกรรม


   วันพฤหัสบดีที่  19 มกราคม 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ได้เข้าร่วม โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” และกิจกรรม "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน” ครั้งที่ 1/2560  ณ วัดบ้านด่านชัยพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ มีส่วนราชการและหน่วยงาน 54 หน่วยงานร่วมโครงการ โดยนำงานหรือบริการต่าง ๆ ไปบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเดือดร้อนของประชาชน การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้าน การแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ด้อยโอกาสและยากจน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยและรักษาพยาบาล การแนะนำการประกอบอาชีพ การเพาะปลูกตลอดทั้งงานอื่นที่เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ และทางศูนย์ ฯ ได้สนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำจำนวน 25,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ