โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 5-6 มกราคม 2560  นายคฑาวุธ ปานบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นพันธุ์ปลาปลานิลและปลาตะเพียนจำนวน 886,500 ตัว แก่เกษตรกรจำนวน 747 ราย จากทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสระแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 เป็นที่เรียบร้อย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ