ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศพร้อมจำหน่าย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศที่มีพร้อมจำหน่าย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 (ลูกพันธุ์ปลายี่สกเทศจำหน่ายหมดแล้วค่ะ)

ขนาด 2 - 3 เซนติเมตร จำนวน 5,000 ตัว ๆ ละ 0.20 บาท

ขนาด 3-5 เซนติเมตร   จำนวน 5,000 ตัว ๆละ 0.25 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ