กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว พร้อมด้วยนายวิชัย ทองประไพ ประมงจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้วมอบให้ประธาน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปปล่อย จำนวน 2 ชนิด รวม 90,000 ตัว ประกอบด้วย ปลายี่สกเทศ และกุ้งก้ามกราม เพื่อปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติให้ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ