อบรมเกษตรกรทั่วไป รุ่นที่ 3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


อบรมเกษตรกรทั่วไป รุ่นที่ 3 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป "รุ่นที่ 3 " เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับเกษตรกร และเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยมีนายสมชาย คล่องวิเชียร นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ