ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


ฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"  จำนวน 10 ราย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมถ์ สระแก้ว และคณะอาจารย์ เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพด้านการประมงต่อไป  โดยมีนายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดการฝึกอบรม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ