สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นายเมธี เสมา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช เพื่อนำไปปล่อย และขยายพันธ์ุ ณ ศูนย์เรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร จำนวน 1,500 ตัว ปลาสวาย ขนาด 7 - 9 เซนติเมตร จำนวน 400 ตัว และกบ อายุ 30 วัน จำนวน 500 ตัว 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ