ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา 

ข่าวกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายนิติกร ผิวผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว มอบหมายให้นายเมธี เสมา ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ กัมพูชา  ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ