On Farm คลองมะละกอ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


On Farm คลองมะละกอ 

ข่าวกิจกรรม


       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว    

   เข้าพื้นที่ บ้านคลองมะละกอ หมู่ที่ 14 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อ

   ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ