รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม 

หน้าแรกเขาหน่วยงาน


**ประชาสัมพันธ์ **

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ดังต่อไปนี้

1. โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยาภาพเกษตรกร ประเภทเกษตรกรทั่วไป จำนวน 90 ราย 

2. โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง จำนวน 10 ราย

**สนใจสอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่**

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

โทร 0 3724 7967 (ในวันและเวลาราชการ)

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ