โรงเรียนเพียงหลวง 17

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว


โรงเรียนเพียงหลวง 17 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  6 ตุลาคม  2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 25,000 ตัว และพันธุ์กบ  จำนวน 500 ตัว แก่โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อปล่อยในโครงการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว

      เลขที่ 288 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160 ตู้ ปณ. 12 อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000    fishsakaew@gmail.com   037-247967   037-247967   แฟนเพจ