ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ฟาร์มต้นแบบการจัดการด้านอาหาร ของกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด อ.บางแพ จ.ราชบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี


ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ฟาร์มต้นแบบการจัดการด้านอาหาร ของกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด อ.บางแพ จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ฟาร์มต้นแบบการจัดการด้านอาหาร ของกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด อ.บางแพ จ.ราชบุรี..คลิก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ฟาร์มต้นแบบในการจัดทำแปลงฟางหมัก เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลาสลิด และใช้สารเสริมภูมิต้านทานคลุกเคลือบอาหาร จากกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ในการเลี้ยงปลาสลิด 1 รอบ ปล่อยลูกพันธุ์ปลาสลิด จำนวน 150,000 ตัว ในบ่อเลี้ยง ขนาด 7 ไร่ ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 11 เดือน ผลผลิตที่จับได้ ขนาด 5 ตัว/กิโลกรัม ปริมาณ 18,775 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากรอบการเลี้ยงเดิม 25 % และปลาสลิดขนาดเล็ก 15 ตัว/กิโลกรัม ปริมาณ 263 กิโลกรัม ลดลงจากรอบการเลี้ยงเดิม 95 % อัตรารอดปลาสลิด 65.2 % และอัตราการแลกเนื้อ (FCR) เท่ากับ 0.94 ซึ่งศูนย์วิจัย ฯ จะดำเนินการขยายผลการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้จากฟาร์มเกษตรกรต้นแบบ ให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ๋ปลาสลิด จ.ราชบุรี รวมถึงเกษตรกรกรผู้เลี้ยงปลาสลิดรายอื่น ฯ ที่สนใจให้ทราบต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 27  - 31 มีนาคม 2566 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 27  - 31 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 141  ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ฟาร์มต้นแบบการจัดการด้านอาหาร ของกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด อ.บางแพ จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ... จำนวนผู้อ่าน 128 ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประ... จำนวนผู้อ่าน 98 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 20 มีนาคม - 24 มีนาคม 2566 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 20 มีนาคม - 24 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 96 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั... จำนวนผู้อ่าน 86 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส... จำนวนผู้อ่าน 74 กิจกรรม  กิจกรรม "เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี พ.ศ. 2... จำนวนผู้อ่าน 71 ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา... จำนวนผู้อ่าน 64 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... จำนวนผู้อ่าน 52 รับสมัครเกษตรกร จำนวน 60 ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปี 2566 รับสมัครเกษตรกร จำนวน 60 ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศัก... จำนวนผู้อ่าน 50


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

  รายละเอียด 78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  email  if.ratchaburi@gmail.com  โทรศัพท์ 032919572  FAX 032919573  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6