ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-11  |   ข่าววันที่: 2021-10-11  |  16 ครั้งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-10-11  |   ข่าววันที่: 2021-10-11  |  16 ครั้ง
รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |   ข่าววันที่: 2021-09-02  |  53 ครั้งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-02  |   ข่าววันที่: 2021-09-02  |  47 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

 78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000