ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี


ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ..คลิก

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี มอบหมายให้นายอนุรักษ์ สุขโข นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์รายแปลง สำหรับกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแปลงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า การตลาด และการบริหารจัดการ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ จำนวน 22 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ ฯ เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ในการนี้ นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายชานนท์ สรสิทธิ์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมประชุม ฯ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมให้ข้อมูลแนวทางในการจำหน่ายสินค้าประมง ผ่านทาง “Fisheries Shop” และการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้วย

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 27  - 31 มีนาคม 2566 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ประจำวันที่ 27  - 31 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 141  ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ฟาร์มต้นแบบการจัดการด้านอาหาร ของกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิด อ.บางแพ จ.ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) พ.ศ. 2566 ณ ... จำนวนผู้อ่าน 128 ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรโพหักรุ่งเจริญ ประชุมจัดทำแผนพัฒนารายแปลง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ประ... จำนวนผู้อ่าน 99 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 20 มีนาคม - 24 มีนาคม 2566 พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 20 มีนาคม - 24 มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 96 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั... จำนวนผู้อ่าน 86 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส... จำนวนผู้อ่าน 74 กิจกรรม  กิจกรรม "เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปี พ.ศ. 2... จำนวนผู้อ่าน 72 ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา... จำนวนผู้อ่าน 64 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรสู่ BCG Model ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... จำนวนผู้อ่าน 52 รับสมัครเกษตรกร จำนวน 60 ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปี 2566 รับสมัครเกษตรกร จำนวน 60 ราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาศัก... จำนวนผู้อ่าน 50


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

  รายละเอียด 78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000  email  if.ratchaburi@gmail.com  โทรศัพท์ 032919572  FAX 032919573  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6