รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  136   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...  116  อาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน ศึกษาดูง...  115  พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565   110  โครงการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพประมง ม.6 ต.เบิกไพร อ.บ้าน...  100  ติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) ปี 2565 แปลงใหญ่ปลาสล...  98  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำจืดที่มี...  80  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565   74  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565   70  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

     78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000    if.ratchaburi@gmail.com   032919572   032919573   แฟนเพจ