ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี


ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 และ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อ.เมืองราชบุรี อ.จอมบึง และอ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จากการติดตามฯ คุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบปัญหาปลาตายที่ผิดปกติ นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการเลี้ยงแหนแดงเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารปลา ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลากระโห้ด้...  118   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2565   96  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  93  ร่วมจัดเตรียมนิทรรศการด้านการประมง เพื่อจัดแสดงในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 3...  90  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...  89  ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้...  72  รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเก...  70  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส...  69  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565   67  พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565   67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

     78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000    if.ratchaburi@gmail.com   032919572   032919573   แฟนเพจ