รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนฯ BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดราชบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี


รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนฯ BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุรังษี ทัพพะรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนฯ BCG Model ด้านการเกษตร จังหวัดราชบุรี ณ ศุวิมิตรฟาร์ม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งได้ร่วมดำเนินโครงการ การพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเมี่ยม) เพื่อการเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน)ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ 
ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายศิริชัย เคนลา (เจ้าของฟาร์ม) ได้ร่วมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว แก่คณะอนุกรรมการฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  163   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ดำเนินการเพาะพันธุ์ปลากระโห้ด้...  148  ร่วมจัดเตรียมนิทรรศการด้านการประมง เพื่อจัดแสดงในงานวันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 3...  117  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส...  112  พันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565   105  ลงพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์น้...  98  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565   92  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  92  รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเก...  91  อาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 80 คน ศึกษาดูง...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

     78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000    if.ratchaburi@gmail.com   032919572   032919573   แฟนเพจ