แนะนำหน่วยงาน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพช...


          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  ตั้งอยู่ หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 100 ไร่ เดิมชื่อ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 และมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ษ. 2559 ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โดยได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดกำแพงเพชรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559  ดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2533 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 18,000,000 .- บาท อยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์ราชการประมาณ 4 กิโลเมตร มีเขตรับผิดชอบ คือ จังหวัดกำแพงเพชร

                                                           

           รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงน้ำจืดกำแพงเพชร

นายมานพ  แจ้งกิจ                       พ.ศ.2534-พ.ศ. 2536

นายสุรพงษ์  วิวัชรโกเศศ              พ.ศ.2536-พ.ศ.2537

นายเกียรติ  ลี้ประเสริฐ                  พ.ศ.2537-พ.ศ.2542

นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร           พ.ศ.2542-พ.ศ.2548

นายสุภาพ  แก้วละเอียด                พ.ศ.2548-พ.ศ.2551

นายวรัณยู  ขุนเจริญรักษ์               พ.ศ.2551-พ.ศ.2554

 

          รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร

นายวรัณยู  ขุนเจริญรักษ์                  พ.ศ. 2554-พ.ศ.2559

นายสุพัตร์  ศรีพัฒน์                         พ.ศ.2559-14 กรกฎาคม 2559

นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม              15 กรกฎาคม 2559-ปัจจุบัน

 

          รายงานผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

นางสาวปาริฉัตร  มูสิกธรรม                 ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีย...  225   กรมประมงแจ้งเตือน    211  งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดล...  166  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564    146  "จังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ประจำปี 2565"    126  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  91  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2565   89  ทำเนียบผู้บริหาร   89  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565   88  งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  83

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ