ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |   ข่าววันที่: 2020-12-22 |  อ่าน: 401 ครั้ง
 

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

ผู้เลี้ยงจระเข้ทุกชนิด รวมถึงไคแมน อัลลิเกเตอร์ (ยกเว้นรายที่มีการแจ้งกับทางสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อขอใบ สป.ต่างๆ แล้ว) ต้องแจ้งประกอบกิจการกับทางสำนักงานประมงจังหวัด หรือสถานที่ที่สำนักงานประมงจังหวัดกำหนด ในจังหวัดที่มีการประกาศเขตพื้นที่ให้ทำการเพาะเลี้ยงแล้ว ต้องแจ้งประกอบกิจการหลังจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 60 วัน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประกาศข้อต้องปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะเริ่มแจกเอกสารและประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เดือนมกราคม 64 เป็นต้นไป

ศูนย์ฯรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่

1.ชลบุรี กำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรี ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นเกาะ ให้เป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2560

2.ฉะเชิงเทรา กำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ประกาศเมื่อ 8 กันยายน 2559

3.ระยอง กำหนดให้ทุกอำเภอในจังหวัดระยองเป็นเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงจระเข้ ประกาศเมื่อ 8 ธันวาคม 2559

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110