เมื่อวันที่ 12-19 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

เมื่อวันที่ 12-19 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-22  |   ข่าววันที่: 2020-06-22 |  อ่าน: 423 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 12-19 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี  และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

                12 มิถุนายน 2563 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  31,000 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

                16 มิถุนายน 2563 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  55,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี

                17 มิถุนายน 2563 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  80,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

                18 มิถุนายน 2563 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  42,000 ตัว ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี

                19 มิถุนายน 2563 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน  78,000 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110